عربى
Wiring: Wiring accessories, Wiring Misc, Switches series
LH8501A LH8501A Lamp holder- CR2
  • Wiring
  • Wiring Accessories
  • Lamp Holder
LH8501A Alternate Text
  • Advantages
  • Specifications
  • Packing

LH8501A

High quality lamp holder manufactured to BS EN 61184.

LH8501A